Miljøprøvebanken

Home » For presse

For presse

Miljøprøvebanken er et fremtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur, og et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.

  • Last ned brosjyre
  • Miljøprøvebanken inneholder dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet og Arktis.
  • Prøvene som legges i banken blir tidskapsler som tar vare på dagens miljøstatus, slik at de kan analyseres med fremtidens kunnskap.
  • Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer, og som er giftige.
  • Miljøprøvebanken eies av Klima- og miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS som nasjonal oppgave.

Pressekontakter

Morten Jartun
Prosjektleder for Miljøprøvebanken, NIVA, CIENS
913 70 188 |  morten.jartun@niva.no

Gunn Lise Haugestøl
seniorrådgiver, Miljødirektoratet
454 04 520 | gunn.lise.haugestol@miljodir.no

 

Logoer

Høyreklikk og lagre lokalt for bruk.

Hovedlogo.


Alternativ horisontal logo.

%d bloggers like this: