Miljøprøvebanken

Home » For presse

For presse

Miljøprøvebanken er et fremtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur, og et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.

  • Last ned brosjyre
  • Miljøprøvebanken inneholder dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet og Arktis.
  • Prøvene som legges i banken blir tidskapsler som tar vare på dagens miljøstatus, slik at de kan analyseres med fremtidens kunnskap.
  • Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer, og som er giftige.
  • Miljøprøvebanken eies av Klima- og miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS som nasjonal oppgave.

Pressekontakter

Eirik Fjeld
Prosjektleder for Miljøprøvebanken, Norsk Institutt for Vannforskning, CIENS
944 08 100 | eirik.fjeld@niva.no

Malene Vågen Dimmen
Rådgiver, Miljødirektoratet
915 82 844 | malene.vagen.dimmen@miljodir.no

Logoer

Høyreklikk og lagre lokalt for bruk.

Hovedlogo.


Alternativ horisontal logo.