Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter

Prøver og arter

Hvert år fryser Miljøprøvebanken ned prøver som representerer miljøtilstanden i norsk natur.

Disse prøvene er hentet fra levende materiale (dyr og planter) og ikke-levende materiale (luft og slam). Det er viktig at prøvene samles systematisk inn hvert år og at man også registrerer tilstanden til miljøet rundt der prøven ble hentet.

I framtiden kan det være at man analyserer på helt andre prøvetyper enn i dag på grunn av mer utviklet metoder, og derfor er det valg ut flere typer prøver fra  hver dyreart.

Det er  gjort en nøye vurdering av hvilke arter, hvilke prøvetyper og hvilke lokaliteter som inkluderes i Miljøprøvebankens arkiv. Fagfolk fra CIENS-instituttene Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for luftforskning samt Akvaplan-niva AS, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet har gitt sine råd.

Prøvetakingsprosjektene utføres av CIENS-instituttene, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet.

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: