Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Sjøfugl

Sjøfugl

Gråmåke (Larus argentatus), toppskarv (Phalacrocorax aristotelis), ærfugl (Somateria mollissima), havørn (Haliaeetus albicilla) og krykkje (Rissa tridactyla) er valgt som representanter for sjøfugl.

Gråmåke, toppskarv og havørn er på toppen av næringskjeden (toppredatorer). Dette gjør at disse artene er særlig utsatt for miljøgifter som opphoper seg i næringskjeden (biomagnifisering). Biomagnifisering gjør at arter som er på toppen av næringskjeden har høyere konsentrasjoner av miljøgifter enn arter på lavere trofiske nivåer.

Ærfugl hører til orden andefugler og finnes langs hele Norskekysten. I motsetning til de andre sjøfuglene i banken så representerer ærfuglen den bentiske næringskjeden og et lavere trofisk nivå. Til tross for at den er en meget vanlig art, har enkelte bestander vist negative utvikling  de siste tiårene og det er viktig å følge med på utviklingen i framtida. Egg og dun samles inn av SEAPOP-programmet ved fem utvalgte stasjoner hvert år.

Gråmåka hører til orden måke-, vade- og alkefugler, og er en opportunistisk art som spiser et bredt spekter av andre dyr.Den har trofisk nivå 4,  og er en svært vanlig art over hele Norskekysten. Den er også en velbrukt overvåkingsart i andre land som for eksempel ved Great Lakes i Canada. Gråmåke-egg samles inn årlig av SEAPOP-programmet, ved fem utvalgte stasjoner fordelt utover landet.

Toppskarven hører til orden pelikanfugler og oppholder seg langs hele norskekysten. Den er en ren fiskespiser, og har samme trofisk nivå som gråmåka. Egg, blod og fjær samles inn årlig av SEAPOP-programmet, ved fire utvalgte stasjoner fordelt utover landet.

Havørn  hører til orden haukefugler og inntar mesteparten av sin næring fra havet. Den er en altetende toppredator med trofisk nivå 5 og studier har påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter. Egg og fjær samles inn av SEAPOP-programmet over hele landet hvert år.

Krykkje hører til orden måke-, vade- og alkefugler og representerer toppredatorer i det arktiske pelagiske næringsnettet med trofisk nivå 3,5 – 4. Den har stor utbredelse langs norskekysten. egg, blod og fjær samles inn årlig av SEAPOP- programmet, ved fem utvalgte stasjoner nord i landet (Norsk Polarinstitutt samler inn fra stasjonene på Bjørnøya og Kongsfjorden).

For alle sjøfuglene, utenom havørn, samles det inn 20 individer hvert år per stasjon.

 

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: