Miljøprøvebanken

Home » Uttak av prøver

Uttak av prøver

Miljøprøvebanken ble etablert i 2012. 1. januar 2016 åpnes den for uttak.

Du finner databasen her – velg “guest account”.

Kriterier som søknader om uttak av prøver skal vurderes opp mot:
• Prosjektene må være relevante for miljøvernforvaltningen
• Prosjekter med tidstrender for nye miljøgifter skal prioriteres
• Det kan være nødvendig med ulike restriksjoner på ulike prøvetyper. Prøver det samles inn lite av, enten av matriks eller på lokalitet, kan gis større restriksjoner på uttak enn prøver som er lettere tilgjengelige og større mengder av
• Prøvene skal i første rekke brukes for retrospektive analyser og effekter av nye miljøgifter
• Prosjekter som skal belyse nye problemstillinger eller nye kunnskapsbehov ved etablerte miljøgifter kan vurderes, så som ny innsikt i mekanismer og sammenhenger i økosystemer
• Søkere må kunne dokumentere høy kompetanse om miljøgifter og spesielt innenfor det tema prøver ønskes brukt

Her finner du alle kriterier for uttak og bruk av prøvemateriale

Prøver for uttak til kunder kan kun tas ut fra Miljøprøvebankens fryselagre eller arkiver etter at Ekspertgruppen har imøtekommet søknaden. Uttaket skal dokumenteres etter avtale og i bankens database.

Her finner du prosedyren om effektuering av kontrakt om uttak av prøvemateriale

Her finner du avtalen om uttak og bruk av prøvemateriale

Se også prislisten for prøveuttak

MPB har løpende søknadsfrister. Kriterier og regler for uttak kan endres. De kriterier og regler som er publisert på nettsiden inntil 6 uker forut for søknaden sendes inn er gjeldende for søknaden.

For å søke om uttak av prøver, vennligst fyll ut følgende søknadsskjema og send det enten per post eller epost til

Miljøprøvebanken
CIENS/Forskningsparken
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo

E-post: morten.jartun (a) niva.no

I perioder hvor det dissekeres ut prøver av fisk vil det være mulig å be om uttak av restmateriale fra disse. En slik forespørsel om restmateriale kan innvilges uten å sende inn en ordinær søknad. Kontakt banken direkte for nærmere informasjon. Husk at ved bruk av slikt materiale skal Miljøprøvebanken krediteres for bruk av materialet i forbindelse med eks. publikasjoner og formidling av resultater.

 

%d bloggers like this: