Miljøprøvebanken

Home » Innskudd av prøver

Innskudd av prøver

Miljøprøvebanken henter inn prøver etter et fastlagt program godkjent av Miljødirektoratet. Dette har som hovedmål å bygge opp tidsserier av prøver fra utvalgte arter eller prøvetyper. I visse tilfelle kan vi åpne for innskudd av prøver som samlet inn i forbindelse med andre forsknings- og overvåkningsprogrammer. Vilkårene for innskudd er strenge, både ut fra kvalitetshensyn samt økonomiske og praktiske hensyn. Vi har etablert en prosedyre og avtale for behandling av slike henvendelser om innskudd.

Se prosedyrene under for mer om innskudd av prøver.

Avtale om innskudd av prøvemateriale

Kriterier for innskudd av prøvemateriale

%d bloggers like this: