Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Etasjemose

Etasjemose

Etasjemose (Hylocomium splendens) er valgt ut til å representere planteriket og primær produsenter (trofisk nivå 1).

Etasjemosen er en av våre vanligste mosearter og finnes over store deler av landet.  Mosen danner hvert år en krans med flate og sidestilte skudd i “etasjer” oppover stengelen, og mosens alder kan bestemmes ved å telle etasjene.

Den store utbredelsen var en av grunnene til at arten i 1977 ble tatt i bruk som medhjelper i en landsomfattende kartlegging av forurensninger. Mosen tar opp miljøgifter i alt hovedsakelig fra luften. Dermed blir mosen et levende arkiv for nedfall av miljøgifter. Etasjemosen er en internasjonal indikatorart i overvåking av langtransporterte miljøgifter.

Etasjemose samles inn via et løpende overvåkingsprogram. Det valgt ut 20 lokaliteter over hele landet. Det samles inn seks liter mose fra hvert prøvetakingspunkt, og det er siste tre års tilvekst som samles inn.

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug
 

%d bloggers like this: