Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Slam og luft

Slam og luft

Slam fra kommunale renseanlegg og luftprøver fra Svalbard og Birkenes er valgt som representanter for abiotiske prøver.

Kommunale renseannlegg mottar miljøgifter fra industri, husholdninger, avrenning fra forseglete overflater som hustak, veier og i noen tilfeller avrenning fra avfallsdeponier. Innløpsvannet til renseanlegg gir derfor et godt oversiktsbilde av miljøgiftssituasjon i et gitt område og til en gitt tid. 100 gram samles inn hver måned fra seks kommunale renseanlegg (Lillehammer, Frevar i Fredrikstad, VEAS indre Oslofjord, Odderøya Kristiansand, Sentralrenseanlegg Nord-Jæren og Knappen i Bergen). Slamprøvene tas av personell på renseanleggene etter Miljøprøvebankens prosedyrer.

Luftprøver innsamles via målestasjoner i Birkenes-stasjonen på Sørlandet og på Zeppelin-stasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard. Ved å ta prøver av luft kan man følge med på de miljøgifter kommer drivende med vær og vind fra andre land. Prøvene samles inn som partikler og gass i atmosfæren hvert fjerde kvartal.

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: