Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Blåskjell

Blåskjell

Blåskjell (Mytilus edulis) er valgt ut til å representere trofisk nivå 2 i næringskjeden.Arten er en veletablert miljøindikator innen overvåking og er allerede en del av eksisterende overvåkingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

Hele skjell mellom 3-5 cm samles inn i vekstsesongen (september-oktober), og innmaten fryses ned. Også noen tomme skall tas vare på.

Det samles inn blåskjell fra ni stasjoner fordelt utover hele landet, hvorav tre ærfugl-stasjoner (Munkholmen, Sklinna og Røst) er inkludert for å kunne vurdere opphoping av miljøgifter i næringskjeden (biomagnifisering). Fra hver stasjon samles det inn 150 individer.

 

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: