Miljøprøvebanken

Home » Kontakt

Kontakt

Miljøprøvebanken eies av Klima – og miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS, som nasjonal oppgave.

Kontaktpersoner

Morten Jartun
Prosjektleder for Miljøprøvebanken, NIVA, CIENS
913 70 188 |  morten.jartun@niva.no

Gunn Lise Haugestøl
seniorrådgiver, Miljødirektoratet
454 04 520 | gunn.lise.haugestol@miljodir.no

Besøks- og postadresse

Miljøprøvebanken
CIENS/Forskningsparken
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo

Se kart | Veibeskrivelse

Nettredaktør: Gunnar Omsted

Headerimage: OMNfoto/Ole Martin Nilsen

%d bloggers like this: