Miljøprøvebanken

Home » Kontakt

Kontakt

Miljøprøvebanken eies av Klima – og miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS, som nasjonal oppgave.

Miljøprøvebanken nås på post@miljoprovebanken.no

Kontaktpersoner

Morten Jartun
Prosjektleder for Miljøprøvebanken, NIVA, CIENS
22 18 51 00  |  morten.jartun@niva.no

Eivind Farmen
Sjefingeniør, Miljødirektoratet
932 02 246 | eivind.farmen@miljodir.no

Besøks- og postadresse

Miljøprøvebanken
CIENS/Forskningsparken
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo

Se kart | Veibeskrivelse

Nettredaktør: Harald B. Borchgrevink

Headerimage: OMNfoto/Ole Martin Nilsen