Miljøprøvebanken

Home » Articles posted by nivaoslo (Page 2)

Author Archives: nivaoslo

Bildefortelling: Prøvetaking av isbjørn

Verdens største landlevende rovpattedyr ligger med magen ned, bedøvd på isen. Forskerne fra Norsk Polarinstitutt må jobbe raskt, nøye og skånsomt. Før bedøvelsen går ut skal det tas blod- og vevsprøver, og isbjørnen skal veies og måles.

Til Miljøprøvebanken tas det prøver fra dyr, planter, luft og slam over hele Norge. I felt registeres også informasjon om miljøet der prøvene ble tatt.

 

Det er viktig at prøvene ikke blir kontaminert på veien fra natur til bank. På den måten sikrer vi at prøven gir et riktig svar på hva slags miljøgifter som fantes i dyret når vi analyserer prøven i framtida.

 

I banken blir prøven behandlet og delt opp i mindre og flere delprøver, slik at vi har nok prøver til å løse framtidas miljøproblemer.

Alle foto: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt

“Slik skal vi bli reddet fra miljøgiftene”

I dag var Miljøprøvebanken tema over to sider i Dagsavisen. “Vi vet hva det er smart å ha i fryseren”, siteres Klif-direktør Ellen Hambro.

Det første innskuddet satt inn i banken

Miljøprøvebanken er nå offisielt åpnet. Klif-direktør Ellen Hambro fikk æren av å sette inn det første innskuddet i banken – en prøve fra en diger ørret tatt i Mjøsa, like ved Hunderfossen.

Muskelprøven Hambro tok var fra en 9-10 år gammel hunnfisk på 7,8 kilo! Med litt kyndig hjelp fra Miljøprøvebankens fagansvarlige, NIVA-forsker Eirik Fjeld, ble prøven lagt på glass.

Foto: Max Lotternes

Miljøprøvebanken presentert på Kveldsnytt

– Sånn, her har vi en prøve fra en fisk, sier NIVA-forsker Eirik Fjeld med NRKs filmteam som påheng. Kveldsnytt ble med Fjeld på feltarbeid i Mjøsa for å samle inn prøver til Miljøprøvebanken.

Fjeld er fagansvarlig for Miljøprøvebanken, og til daglig forsker i NIVA.Innslaget ser du her!

Fjeld står inne i det største kjølerommet i banken. Snart er disse hyllene fulle av miljøprøver.

Velkommen!

Tirsdag 6. november 2012 åpnes Miljøprøvebanken – en nasjonal prøvebank for miljøgifter. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skal holde den offisielle åpningstalen, og vi gleder oss!

På Miljøprøvebankens nettsted kan du lese om

I tillegg vil Miljøprøvebanken-redaksjonen blogge om både stort og smått som har med banken å gjøre.

I en blogg-serie som løper fram mot jul vil vi skrive om hver av prøvetypene i banken, og følger du bloggen vil du etterhvert få et godt innblikk i bankens daglige drift.

Ta deg en titt rundt på siden og kontakt oss hvis du lurer på noe!