Miljøprøvebanken

Home » Miljøprøvebankens blogg » Bildefortelling: Prøvetaking av isbjørn

Bildefortelling: Prøvetaking av isbjørn

Verdens største landlevende rovpattedyr ligger med magen ned, bedøvd på isen. Forskerne fra Norsk Polarinstitutt må jobbe raskt, nøye og skånsomt. Før bedøvelsen går ut skal det tas blod- og vevsprøver, og isbjørnen skal veies og måles.

Til Miljøprøvebanken tas det prøver fra dyr, planter, luft og slam over hele Norge. I felt registeres også informasjon om miljøet der prøvene ble tatt.

 

Det er viktig at prøvene ikke blir kontaminert på veien fra natur til bank. På den måten sikrer vi at prøven gir et riktig svar på hva slags miljøgifter som fantes i dyret når vi analyserer prøven i framtida.

 

I banken blir prøven behandlet og delt opp i mindre og flere delprøver, slik at vi har nok prøver til å løse framtidas miljøproblemer.

Alle foto: Nick Cobbing/Norsk Polarinstitutt


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: