Miljøprøvebanken

Home » Miljøprøvebankens blogg » Her tar vi prøver til Miljøprøvebanken

Her tar vi prøver til Miljøprøvebanken

Vi har plottet inn (nesten) alle lokasjonene for prøvetaking på kart. Miljøprøvebanken henter prøver fra over 100 lokasjoner Norge rundt. Hver bokstav på kartet markerer en prøvetype.

Klikk på kartnålene for informasjon om hva vi tar prøver av hvor, eller les mer om de enkelte prøvetypene:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: